Wyniki egzaminów i zaliczeń

Wyniki egzaminów i zaliczeń 2023/2024

FIZJOTERAPIA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH
WYNIKI EGZAMINU 22.06.2024  
FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA NIESTACJONARNE
     
SKALA OCEN 70%    
Ocena% od% dopunkty odpunkty do
niedostateczny (2) 69,00 41,00
dostateczny (3)70,0074,0042,0044,00
dość dobry (3,5)75,0079,0045,0047,00
dobry(4)80,0084,0048,0050,00
ponad dobry (4,5)85,0089,0051,0053,00
bardzo dobry(5)90,00wyzej54,00wyzej
     
Lp.Nr kartyPunktyOCENA 
1.4473,5 
2.5473,5 
3.6504,0 
4.7494,0 
5.8514,5 
6.9565,0 
7.10453,5 
8.11524,5 
9.12494,0 
10.13484,0 
11.14504,0 
12.15504,0 
13.16504,0 
14.17514,5 
15.18534,5 
16.19504,0 
17.20494,0 
18.21504,0 
19.22514,5 
20.23494,0 
21.24504,0 
22.25463,5 
23.26473,5 
24.27514,5 
25.28504,0 
26.29565,0 
27.30534,5 
28.31504,0 

 

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych
Egzamin 18.06.2024 
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach 
Fizjoterapia III rok studia stacjonarne 
     
SKALA OCEN 70%
Ocena% od% dopunkty odpunkty do
niedostateczny (2) 69,00 41,00
dostateczny (3)70,0074,0042,0044,00
dość dobry (3,5)75,0079,0045,0047,00
dobry(4)80,0084,0048,0050,00
ponad dobry (4,5)85,0089,0051,0053,00
bardzo dobry(5)90,00wyżej54,00wyżej
     
Lp.Nr kartyPunktyOCENA 
1.1524,5 
2.3534,5 
3.4473,5 
4.5504,0 
5.6514,5 
6.7504,0 
7.8514,5 
8.9514,5 
9.10473,5 
10.11524,5 
11.12494,0 
12.13534,5 
13.14362,0 
14.15524,5 
15.16524,5 
16.17504,0 
17.18534,5 
18.19514,5 
19.20514,5 
20.21484,0 
21.22524,5 
22.23443,0 
23.24534,5 
24.25514,5 
25.26493,5 
26.27504,0 
27.28504,0 
28.29514,5 
29.30504,0 
30.31473,5 
31.32534,5 
32.33534,5 
33.34524,5 
34.35514,5 
35.36524,5 
36.37504,0 
37.38514,5 
38.39504,0 
39.40494,0 
40.41514,5 
41.42524,5 
42.43473,5 
43.44514,5 
44.45534,5 
45.46504,0 
46.47534,5 
47.48493,5 
48.49534,5 
49.50514,5 
50.51514,5 
51.52524,5 
52.53524,5 
53.54534,5 
54.55534,5 
55.56545,0 
56.57545,0 
57.58534,5 
58.59544,5 
59.60514,5 
60.61545,0 
61.62534,5 
62.63545,0 
63.64524,5 
64.65514,5 
65.66524,5 
66.67545,0 
67.68524,5 
68.69514,5 
69.70534,5 
70.71534,5 
71.72545,0 
72.73514,5 
73.74534,5 
74.75534,5 
75.76534,5 
76.77524,5 
77.78534,5 
78.79524,5 
79.80534,5 
80.81524,5 
81.82545,0 
82.83534,5 
83.84534,5 
84.85524,5 
85.86534,5 
86.88555,0 
87.89524,5 
88.90545,0 
89.91534,5 
90.92534,5 
91.93534,5 
92.94534,5 
93.95534,5 
94.96545,0 
95.98534,5 
96.99534,5 
97.100565,0 
98.101545,0 
99.102534,5 
100.103524,5 
101.104545,0 
102.105514,5 
103.106534,5 
104.107545,0 
105.108494,0 
106.109545,0 
107.110514,5 
108.111514,5 
109.112504,0 
110.113534,5 
111.114534,5 
112.116534,5 
113.117514,5 
114.118514,5 
115.119534,5 
116.120534,5 
117.121534,5 
118.122534,5 
119.123534,5 
120.124524,5 
121.125534,5 
122.126514,5 
123.127534,5 
124.128514,5 
125.129545,0 
126.130524,5 
127.131534,5 
128.132524,5 
129.133545,0 
130.134524,5 
131.135504,0 
132.136504,0 
133.137504,0 
134.138504,0 
135.139514,5 
136.140514,5 
137.141524,5 
138.142514,5 
139.143524,5 
140.144504,0 
141.145524,5 
142.146524,5 
143.147524,5 
144.148524,5 
145.149524,5 
146.150504,0 
147.151514,5 
148.153514,5 
     

  Wyniki i skala ocen zaliczenie podstawy rehabilitacji III rok pielęgniarstwa 18.12.2023

 

PODSTAWY REHABILITACJI     
PIELĘGNIARSTWO      
WYNIKI ZALICZENIA      
Wydz. Nauk o Zdrowiu - Katowice    
        
Nr kartyPunkty      
142      
247      
346      
447      
544 SKALA OCEN     
647 Ocena% od% dopunkty odpunkty do
746 niedostateczny (2) 69 34
844 dostateczny (3)70743537
947 dość dobry (3,5)75793840
1046 dobry(4)80844142
1146 ponad dobry (4,5)85894344
1248 bardzo dobry(5)90wyzej45wyzej
1347      
1446      
1547      
1646      
1744      
1845      
1946      
2047      
2145      
2247      
2346      
2448      
2543      
2646      
2744      
2847      
2944      
3047      
3147      
3246      
3345      
3445      
3546      
3645      
3744      
3847      
3939      
4046      
4145      
4246      
4342      
4446      
4547      
4646      
4747      
4844      
4947      
5046      
5145      
5247      
5347      
5446      
5544      
5644      
5747      
5845      
5946      
6046      
6146      
6248      
6342      
6446      
6548      
6645      
6745      
6846      
6948      
7046      
7147      
7246      
7347      
7446      
7544      
7645      
7747      
7845      
7945      
8047      
8146      
8247      
8347      
8546      
8647      
8745      
8948      
9047      
9143      
9446      
9546      
9647      
9746      
9848      
9940      
10046      
10147      
10245      
10348      
10444      
10546      
10644      
10748      
10846      
10946      
11044      
11147      
11246      
11344      
11446      
11546      
11645      
11745      
11845      
11946      
12040      
12140      
12246      
12345      
12540      
12642      
12748      
12842      
12947      
13048      
13147      
13245      
13347      
13445      
13547      
13647      
13748      
13846      
13944      
14046      
14147      
14245      
14347      
14444      
14548      
14645      
14747      
14846      
14945      
15046      
15146      
15248      
15345      
15444      
15543      
15647      
15745      
15844      
15947      
16042      
16144      
16245      
16347      
16446      
16542      
16646      
16748      
16848      
16946      
17044      
17147      
17245      
17347      
17444      
17547      
17645      
17746      
17844      
17945      
18047      
18147      
18246      
18347      
18440      
18547      
18647      
18747      
18846      
18948      
19046      
19147      
19248      
19346      
19448      
19542      
19645      
19747      
19847      
19948      
20047      
20146      
20246      
20346      
20447      
20547      
20646      
20747      
20845      
20948      
21047      
21147      
21247      
21346      
21448      
21546      
21645      
21746      
21846      
21947      
22044      
22142      
22243      
22345      
22448      
22548      
22647      
22749      
22839      
22946      
23045      
23247      
        

 

Deklaracja dostępności