Wyniki egzaminów i zaliczeń

Wyniki egzaminów i zaliczeń 2023/2024

  Wyniki i skala ocen zaliczenie podstawy rehabilitacji III rok pielęgniarstwa 18.12.2023

 

PODSTAWY REHABILITACJI          
PIELĘGNIARSTWO            
WYNIKI ZALICZENIA            
Wydz. Nauk o Zdrowiu - Katowice        
               
Nr karty Punkty            
1 42            
2 47            
3 46            
4 47            
5 44   SKALA OCEN         
6 47   Ocena % od % do punkty od punkty do
7 46   niedostateczny (2)   69   34
8 44   dostateczny (3) 70 74 35 37
9 47   dość dobry (3,5) 75 79 38 40
10 46   dobry(4) 80 84 41 42
11 46   ponad dobry (4,5) 85 89 43 44
12 48   bardzo dobry(5) 90 wyzej 45 wyzej
13 47            
14 46            
15 47            
16 46            
17 44            
18 45            
19 46            
20 47            
21 45            
22 47            
23 46            
24 48            
25 43            
26 46            
27 44            
28 47            
29 44            
30 47            
31 47            
32 46            
33 45            
34 45            
35 46            
36 45            
37 44            
38 47            
39 39            
40 46            
41 45            
42 46            
43 42            
44 46            
45 47            
46 46            
47 47            
48 44            
49 47            
50 46            
51 45            
52 47            
53 47            
54 46            
55 44            
56 44            
57 47            
58 45            
59 46            
60 46            
61 46            
62 48            
63 42            
64 46            
65 48            
66 45            
67 45            
68 46            
69 48            
70 46            
71 47            
72 46            
73 47            
74 46            
75 44            
76 45            
77 47            
78 45            
79 45            
80 47            
81 46            
82 47            
83 47            
85 46            
86 47            
87 45            
89 48            
90 47            
91 43            
94 46            
95 46            
96 47            
97 46            
98 48            
99 40            
100 46            
101 47            
102 45            
103 48            
104 44            
105 46            
106 44            
107 48            
108 46            
109 46            
110 44            
111 47            
112 46            
113 44            
114 46            
115 46            
116 45            
117 45            
118 45            
119 46            
120 40            
121 40            
122 46            
123 45            
125 40            
126 42            
127 48            
128 42            
129 47            
130 48            
131 47            
132 45            
133 47            
134 45            
135 47            
136 47            
137 48            
138 46            
139 44            
140 46            
141 47            
142 45            
143 47            
144 44            
145 48            
146 45            
147 47            
148 46            
149 45            
150 46            
151 46            
152 48            
153 45            
154 44            
155 43            
156 47            
157 45            
158 44            
159 47            
160 42            
161 44            
162 45            
163 47            
164 46            
165 42            
166 46            
167 48            
168 48            
169 46            
170 44            
171 47            
172 45            
173 47            
174 44            
175 47            
176 45            
177 46            
178 44            
179 45            
180 47            
181 47            
182 46            
183 47            
184 40            
185 47            
186 47            
187 47            
188 46            
189 48            
190 46            
191 47            
192 48            
193 46            
194 48            
195 42            
196 45            
197 47            
198 47            
199 48            
200 47            
201 46            
202 46            
203 46            
204 47            
205 47            
206 46            
207 47            
208 45            
209 48            
210 47            
211 47            
212 47            
213 46            
214 48            
215 46            
216 45            
217 46            
218 46            
219 47            
220 44            
221 42            
222 43            
223 45            
224 48            
225 48            
226 47            
227 49            
228 39            
229 46            
230 45            
232 47            
               

 

Deklaracja dostępności