Kadra

Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji:

dr hab. n. med. Jacek Durmała jdurmala@sum.edu.pl

Adiunkci badawczo - dydaktyczni:

dr hab. n. med. Bartłomiej Burzyński bburzynski@sum.edu.pl

dr n. med. Edyta Matusik ematusik@sum.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni:

 dr n. med. Małgorzata Szota mszota@sum.edu.pl

 dr n. o. kult. fiz. Bartosz Wnuk bwnuk@sum.edu.pl

Asystenci dydaktyczni:

dr n. med. Jerzy Cholewinski jcholewinski@sum.edu.pl

dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Bilewicz tbilewicz@sum.edu.pl

dr n. med. i n. o zdr. Ewa Detko edetko@sum.edu.pl

mgr Joanna Szołtysek jszoltysek@sum.edu.pl

dr n. o zdr. Joanna Frąckiewicz jfrackiewicz@sum.edu.pl

mgr Maciej Kolebacz mkolebacz@sum.edu.pl

mgr Katarzyna Gwizdek kgwizdek@sum.edu.pl

mgr Monika Kokot-Rauch mkokot@sum.edu.pl
 
dr n. o zdr. Agata Gołba agolba@sum.edu.pl
 
mgr Michalina Stepanik mdyla@sum.edu.pl
 
lek. Katarzyna Herman kherman@sum.edu.pl
 
mgr Edyta Kroczek edyta.kroczek@sum.edu.pl
 
mgr Wojciech Kroczek wojciech.kroczek@sum.edu.pl
 
lek. Paweł Panosz pawel.ranosz@sum.edu.pl
 
dr n. med. Arkadiusz Wiatr awiatr@sum.edu.pl
 
dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Jurys tomasz.jurys@sum.edu.pl 
 
mgr Patryk Tulke patryk.tulke@sum.edu.pl

 

 

Pokój wykładowców znajduje się na I piętrze w budynku GCM, pokój 143 

Serdecznie pozdrawiamy, 

Zespół Katedry i Kliniki Rehabilitacji

 tel.: 32 359 81 64

 

 

 

Deklaracja dostępności