Koło naukowe

Koło naukowe - Katedra i Klinika Rehabilitacji SUM w Katowicach

logo studenckiego koła naukowego

      Działalność koła obejmuje badania naukowe związane z pilotażowym programem badania stóp, badania retrospektywne na bazie pacjentów Oddziału i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.

     Wykorzystujemy profesjonalne urządzenia do analizy statyki i postawy ciała, badania  izokinetycznego mięśni kończyn górnych i dolnych. W naszej pracowni wykonujemy również analizę parametrów czasowo-przestrzennych chodu oraz ocenę dynamicznego i statycznego pomiaru nacisku na podeszwową stronę stopy.

      Celem koła jest tworzenie projektów naukowych z zakresu geriatrii, pulmonologii, chirurgii naczyniowej oraz wad postawy.

Opiekunami koła są: mgr Edyta Kroczek, dr n. o kult. fiz. Bartosz Wnuk, mgr Wojciech Kroczek

pracownicy katedry

Deklaracja dostępności