Konsultacje

Jednostka Organizacyjna

 

Katedra i Klinika Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 ul. Ziołowa 45/47 Katowice;

tel.: 32 252 43 70, 32 359 82 41

e-mail: dolko@sum.edu.pl

Kierownik Jednostki

 

dr hab. n. med. Jacek Durmała

tel.: 32 252 43 70, 32 359 82 41

e-mail: jdurmala@sum.edu.pl

Kierownik Ćwiczeń

 

mgr Katarzyna Gwizdek

 tel.: 32 359 81 64

e-mail: kgwizdek@sum.edu.pl

 

Sekretariat

                                                              

mgr Dominika Olko

tel.: 32 252 43 70, 32 359 82 41

e-mail: dolko@sum.edu.pl

 

Konsultacje:

 

Kierownik Katedry i Kliniki:

dr hab. n. med. Jacek Durmała jdurmala@sum.edu.pl

wtorek 8.00-8.45

Nauczyciele akademiccy:

dr n. med. Małgorzata Szota mszota@sum.edu.pl piątek 12.00-13.00

dr n. med. Edyta Matusik ematusik@sum.edu.pl poniedziałek 8.00-9.00

dr n. o. kul. fiz. Bartosz Wnuk bwnuk@sum.edu.pl środa 7.00-8.00

dr n. med. Jerzy Cholewinski jcholewinski@sum.edu.pl poniedziałek 9.00-10.00

dr hab. n. med. Bartłomiej Burzyński bburzynski@sum.edu.pl poniedziałek 11.00-12.00

dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Bilewicz tbilewicz@sum.edu.pl poniedziałek 7.00-8.00

dr n. med. i n. o zdr. Ewa Detko edetko@sum.edu.pl poniedziałek 11.00-12.00

mgr Joanna Szołtysek jszoltysek@sum.edu.pl wtorek 12.00-13.00

dr n. o zdr. Joanna Frąckiewicz jfrackiewicz@sum.edu.pl środa 10.00-11.00

mgr Maciej Kolebacz mkolebacz@sum.edu.pl poniedziałek 12.00-13.00

mgr Katarzyna Gwizdek kgwizdek@sum.edu.pl środa 8.00-9.00

mgr Monika Kokot-Rauch mkokot@sum.edu.pl środa 7.00-8.00

dr n. o zdr. Agata Gołba agolba@sum.edu.pl piątek 15.00-16.00

mgr Michalina Stepanik mdyla@sum.edu.pl poniedziałek 9.00-10.00

lek. Katarzyna Herman kherman@sum.edu.pl poniedziałek 9.00-10.00

mgr Edyta Kroczek edyta.kroczek@sum.edu.pl poniedziałek 15.30-16.30

mgr Wojciech Kroczek wojciech.kroczek@sum.edu.pl czwartek 15.30-16.30

lek. Paweł Panosz pawel.ranosz@sum.edu.pl poniedziałek 9.00-10.00

dr n. med. Arkadiusz Wiatr awiatr@sum.edu.pl poniedziałek 9.00-10.00

dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Jurys tomasz.jurys@sum.edu.pl  piątek 10.00-11.00

mgr Patryk Tulke patryk.tulke@sum.edu.pl środa 8.00-9.00

 

Deklaracja dostępności